Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Веселин Георгиев, началник на Отделението по кардиохирургия в УМБАЛ „Лозенец: Все повече млади хора са с изменения по коронарните артерии

Д-р Веселин Георгиев завършва с отличие медицина в Медицински университет – София през 2007 г., а през 2017 г. придобива специалност „Кардиохирургия“. В продължение на 13 години трупа професионален опит като кардиохирург в Клиниката по кардиохирургия на МБАЛ „Токуда Болница София“. От 2019 до 2020 г. е асистент по кардиохирургия към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Д-р Веселин Георгиев има професионален стаж и в Клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Сърце и мозък“ – Плевен. През годините преминава голям брой специализации и курсове във водещи университетски клиники в Германия, Австрия и Гърция. Д-р Георгиев придобива голям брой сертификати, редовно взема участие в научни конгреси и форуми в страната и чужбина. Той е член на Европейската асоциация по кардио-торакална хирургия (EACTS) и Българското дружество по кардиохирургия. Професионалните интереси на д-р Георгиев са насочени в областта на коронарната и аортна хирургия, митрално-клапно съхраняващите операции и миниинвазивната кардиохирургия.

–      Доктор Георгиев, болница „Лозенец“ организира безплатни прегледи на 29 септември. Бихте ли разказали малко повече за тях?

–      По случай 29 септември – Деня на сърцето, в Университетска болница „Лозенец“ бяха проведени едноседмични безплатни медицински прегледи за пациенти с установена болест на сърдечните клапи или сърдечен шум. При прегледите беше използвана модерна апаратура – ехокардиограф с 3D възможности, а явилите се бяха консултирани от доказани специалисти – висококвалифицираните ни кардиолози д-р Тодор Димитров и д-р Георги Марков. В прегледите участие взех и аз. Повече от 30 души бяха прегледани безплатно от кардиохирурзите От всички прегледани на трима е препоръчана операция. По време на прегледите с лекарския екип установихме, че всички явили се имат клапни заболявания в различен стадий, като по-голямата част от тях са оперирани преди време. При останалите е на лице клапен порок, който налага проследяване във времето без необходимост от хирургична интервенция. На трима пациенти е препоръчана сърдечна операция – двама от тях са с аортна стеноза, а един – с митрална инсуфициенция.

–      Тази година прегледите бяха насочени към хора с установена болест на сърдечните клапи и сърдечен шум. Кои са най-често срещаните заболявания при сърдечните клапи и кои са основните фактори за развитието им?

–      Заболяванията на сърдечните клапи се разделят на две големи групи – вродени и придобити сърдечни пороци. Вродените се проявяват още в ранна детска възраст. Придобитите заболявания на сърдечните клапи са най-често дегенеративни или такива причинени от инфекциозни агенти. Клапите, които се засягат най-често и са обект на кардиохирургията, са: митралната, аортната и трикуспидалната клапа. Уврежданията биха могли да бъдат класифицирани в три групи: стеноза, инсуфициенция или смесени.

–      Какво всъщност представляват сърдечните шумове и в какви случаи са опасни?

–      При аускултация на сърцето освен сърдечните тонове могат да се чуят и други звукове, които се наричат сърдечни шумове. Те биват: органични – възникват в резултат на патологични изменения в клапите и клапните отвърстия; неорганични (функционални) – възникват при анатомично здрави клапи. Органичните или патологични, както ги наричаме, са в най-често следствие на стеноза или инсуфициенция на клапите. При съвременните методи на диагностика на сърдечните клапни заболявания все по-рядко се налага да се ползва аускултацията. Ехокардиографията (ЕхоКГ) е метод, който е напълно достатъчен за отдиференцирането на сърдечните клапни заболявания.

–      Кои са най-честите операции, които извършвате във Вашата практика?

–      В клиниката по кардиохирургия на УМБАЛ „Лозенец“ извършваме целия спектър от сърдечни операции. Най-често срещаната патология е исхемичната болест на сърцето. Ето защо байпас хирургията е най-разпространената операция в нашата сфера.

–      Наблюдавате ли понижаване на средната възраст на пациентите със сърдечни проблеми? На какво се дължи тази негативна тенденция?

–      От гледна точка на клапните заболявания не мога да кажа, че има някаква тенденция към подмладяване. Но при исхемичната болест на сърцето имаме все по-млади пациенти с тежки атеросклеротични изменения по коронарните артерии. Това се дължи до голяма степен на начина на живот – хранене, физическа активност, алкохол; някои заболявания и на фамилна предиспозиция на пациентите.

–      Сърдечните операции са известни като доста травматични и все по-голямо приложение има миниинвазивната кардиохирургия. Има ли обаче случаи, при които е противопоказана?

–      Миниинвазивните методи в кардиохирургията придобиват все по-голяма популярност. Те представляват осъществяване на пълния обем кардиохирургична оперативна намеса през малък достъп. Позитивите от това са по-малка травма за пациента, скъсен престой в лечебното заведение и по-бързото възстановяване. За осъществяването на тези операции се изисква специфична високотехнологична апаратура, инструментариум, различен от стандартния за една сърдечна операция и не на последно място, и уменията на хирурга, на анестезиолога и на целия екип, ангажиран в тази дейност. На този етап не всички операции в кардиохирургията могат да се извършват миниинвазивно. В някои случаи при определени анатомични особености на пациента тези операции са релативно противопоказани.

–      Кои са основните съвети, които бихте дали на хората, за да имат здраво сърце?

–      Съветът, който мога да дам на хората, е да не прекаляват във всичко, което правят. Dosis sola facit venenum – Всичко свръхмяра вреди. Да търсят баланса в живота и да се вслушват в съветите на лекаря.