Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Валя Симеонова, невролог в Медицински център „Лозенец“: Рефлексотерапията е алтернатива на лекарствата

Като рефлексотерапевт прилага методичните техники: иглотерапия (акупунктура), електроакупунктура, моксотерапия, скалптерапия, криотерапия, акупресура. Завършва Медицинския университет в София през 1987 г. придобива специалността „Нервни болести“ през 1992 г. Д-р Симеонова се присъединява към екипа на Университетска болница „Лозенец“ през 1999 година, където работи като невролог. В момента завежда Кабинета по рефлексотерапия към Медицински център „Лозенец“ (ДКЦ).

– Какво представлява рефлексотерапията и какви са ползите от нея?

– Рефлексотерапията е древен метод на въздействие, който цели хармонизация на възбудно-задръжните процеси в организма. Това е наука и философия, която постоянно се обогатява от хилядолетия насам. Съвременният човек е подложен на хроничен стрес и множество влияния от околната среда. Нашият организъм е микрокосмос и като част от огромния макрокосмос е в непрекъсната взаимовръзка с него и с цялата му палитра от влияния. Факторите на околната среда безусловно влияят на организма ни. Способността му да се адаптира към конкретните условия зависи от правилното и хармонично протичане на жизнените процеси в него. Оптималното енергийното състояние на организма като цяло произтича от нормалното функциониране на всички органи и системи в него. Намирането на баланса между натоварването и релаксацията е в основата на оптималния енергиен статус. Често в нашето забързано ежедневие не успяваме да дозираме стреса и напрежението, както и да отделим време за отдих. Това довежда до свръхнатоварване на компенсаторните механизми на организма и се стига до енергиен срив, имунологични нарушения, хормонален дисбаланс, затруднена реабилитация на жизнените функции – до болестно функционално увреждане на органи и системи. Толерансът на съвременния човек към психо-емоционални, интелектуални и физически натоварвания спада катастрофално, когато е поставен в условията на свръхсетивна стимулация. Особено голямо е натоварването на зрението във връзка с навлизането в живота ни на новите технологии и преимуществено на работата с компютри. Занижената физическа активност и принудителната имобилизация, съчетани с повишени изисквания към централната нервна система, предизвикват дисбаланс и склонност към отключване на редица заболявания на опорно-двигателния апарат, вегетативната и периферна нервна система, сърдечно-съдова и мозъчносъдова болест, болести на обмяната.

Чрез методите на рефлексотерапията се постига нормализиране и стабилизиране на функциите в организма чрез мобилизация на естествените му механизми за авторегулация на функционално, биохимично, енергийно и хормонално ниво.

Приемът на медикаменти в големи количества силно затруднява функцията на някои органи, като черен дроб и бъбреци. Разпадните продукти на лекарствените средства (междинни метаболити) могат да взаимодействат помежду си и да образуват нови съединения, чиито токсични ефекти водят до увреждане на таргетни органи и системи.

Рефлексотерапията е достъпна и препоръчителна алтернатива на медикаментозната терапия, като приложението й не води до странични ефекти, когато е в ръцете на опитен лекар.

– Какви услуги предлага кабинетът по рефлексотерапия?

– В кабинета по рефлексотерапия се използват следните методични техники:

Корпорална акупунктура, при която се въздейства в класически акупунктурни точки (АПТ), разположени по тялото и крайниците и обединени в системата на 14 постоянни меридиана. Използват се както точките в състава на класическите меридиани, така и извънмеридианни и нови точки.

Аурикулоакупунктура, при която се третират точки в областта на ухото. Приема се, че човешкото тяло се проектира в обърната ембрионална поза в ушната раковина. Проекции имат всички вътрешни органи и системи, включително централната нервна система. Съществуват 170 аурикуларни точки.

Лазертерапия и лазерпунктура: акупунктурните точки се повлияват чрез лазерно лъчение.

Мануална терапия-акупресура: механично въздействие чрез мануален натиск.

Моксотерапия: дистантно топлинно стимулиране на акупунктурните точки чрез използване на специални поленови цигарети.

– Какви заболявания и здравословни неразположения могат да се повлияят положително?

– Съвременната наука доказва по категоричен начин ефективността на рефлексотерапията, в частност на акупунктурата, при лечението на множество заболявания, при които единствено и само медикаментозната терапия не постига желания лечебен ефект. Научно обоснованата методика при подбора на БАТ (биологично активни точки, акупунктурни точки) се базира и на сегментарния подход при въздействие върху периферната и вегетативната нервна система и свързаните с нея симптоми. Новите технологии позволяват разкриване на нови факти за ефективността на рефлексотерапията и хвърлят светлина върху една от най-големите загадки – въпросът за анатомо-морфологичния субстрат на АКТ и техните удивителни свойства. Смята се, че БАТ са конгломерати от малки кръвоносни съдове, свободни нервни окончания и рецептори, крайни окончания на вегетативни околосъдови сплетения. Съпротивлението в тези точки е по-ниско от това на околната тъкан. Кожната проекция на точките може да променя площта си съобразно циркадните ритми и наличието на патология, която отразяват. При наличие на патологичен процес площта на точките се увеличава.

Част от заболяванията, които се лекуват успешно с методите на рефлексотерапията, са:

Заболявания на опорно-двигателния апарат и свързаните с тях синдроми: болкови, ставни, съдови, мускулни, перифернонервни, вегетативни; дискогенни/дископатии, дискови хернии и ставни; болки в шията, гърба и кръста, фибромиалгия.

Заболявания на периферната нервна система със сетивни и двигателни нарушения (парализи, парези, дискинезии); невралгии, неврити на краниални и периферни нерви; посттравматични увреждания на периферни нерви; Заболявания на централната нервна система: главоболие; мозъчно-съдови заболявания – мозъчни инсулти и последици от мозъчно-съдови заболявания; преходни нарушения на мозъчното кръвообращение, вестибуло-вегетативни кризи.

Дегенеративни и съдово-дегенеративни заболявания, като синдром на Паркинсонова болест, екстрапирамидни синдроми, свързани с мускулни спазми, дискинезии и дистонии в по-ранната фаза на заболяването; последици от периферна увреда на лицевия нерв.

Нарушения във вестибуларната система: световъртеж; пристъпно и позиционно вертиго.

Психо-емоционален дисбаланс: генерализирана тревожност, хиперреактивност, депресивна или астенодепресивна нагласа.

С методите на рефлексотерапията се лекуват и ендокринни заболявания, диабетна полиневропатия, заболявания на автономната нервна система със симптоми от страна на различни вътрешни органи и системи, като сърдечно-съдови заболявания с нарушения в системното артериално налягане, сърдечната честота и ритъм.

Болести на храносмилателната система с доминираща функционална патология, постковид синдром, синдром на хронична умора, нарушения в имунната система и алергични състояния също се повлияват благоприятно, както и тютюнопушене и нарушение на съня.

Преди всичко трябва да се диагностицира болестното състояние, а в последствие да се изготви оптимална схема за лечение. Влизат в съображение данните за еволюцията на заболяването, придружаващите го заболявания, психо-емоционалното състояние на пациента, склонността му да съдейства на лекаря. Диагностично-лечебният процес е сложен и отговорен, изисква задълбочени познания в областта на човешката анатомия, физиология, патофизиология и патоанатомия.

Д-р Валя Симеонова е специалист по рефлексотерапия и невролог в Медицински център „Лозенец“. Има дългогодишен опит в диагностиката и лечението на заболявания на централната, периферната и вегетативната нервна система.

 

Весник Филтър 
05.07.2023