Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Дорина Асенова: За 4 години подобрихме базата и открихме докторски програми

В болница „Лозенец“ специализантите работят наравно с лекарите

  • Доц. д-р Дорина Асенова, дм, завършва медицина през 1985 г. в Медицинския университет в София. Придобива специалност “Акушерство и гинекология” през 1990 г., а през 1992 г. – научна степен “кандидат на медицинските науки”. До 1994 г. работи като лекар във Враца, а от 1 август 1994 г. е част от екипа на МБАЛ “Лозенец”.
  • Доц. Асенова заема академичната длъжност доцент, лекар-преподавател към Медицинския факултет на Софийския университет“Св. Климент Охридски” от април 2013 г. От 2018 г. доц. Асенова е началник на АГ клиника в УМБАЛ “Лозенец”. През 2019 г. е избрана за декан на Медицинския факултет в СУ “Св. Климент Охридски”.

- Доц. Асенова, от 4 години сте декан на Факултета по медицина в Софийския университет. Какво се подобри за това време?

- Последните четири години, в които съм декан на Медицинския факултет, бяха доста сложни и интересни, защото две от тези години минаха под знака на пандемията и тогава беше изключително трудно да се води обучение. Ние бяхме единственият факултет по медицина, който продължи да води обучението в реална среда и в реално време, като се наложи и две години да учим през лятото, когато вълната беше по-малка.

Това, което успяхме да направим за тези 4 години, не е много, но не е и малко. На първо място, увеличи се броят на нашите студенти. Най-много бяха през 2019 година. След това станаха по-малко, защото намалиха бройките по държавна поръчка. Това беше решение на образователното и здравното министерство, въпрос на държавна политика. Неизвестно защо, макар че видяха по време на пандемията, че няма достатъчно медицински кадри.

Другото, което успяхме да направим, е относително малко, но все пак разширихме материалната база. Направихме три нови аудитории на петия етаж, на който имаше един стар голям физкултурен салон, затворен, неизвестно докога е бил действащ, но беше склад за боклуци. В момента има 3 прекрасни аудитории, които се ползват от нашите студенти.

Направи се ремонт във Физиотерапевтичното отделение, изградиха се няколко кабинета като лаборатории. Най-важното, което се случи в нашия мандат са разкритите за първи път докторски програми, те са 11 и обхващат почти всички клинични дейности. 

- Колко студенти са минали през факултета?

- През нашия факултет от откриването му до тази година са минали 754 медици. Медицина на английски - 203. Медицински сестри – 186. 9 медицинска рехабилитация и ерготерапия 154 човека.

- По колко души са групите ви?

- Нашите са по-малки. В предклиниката са по-големи - по 10-12 човека. При нас гледаме да са 6-8 човека, за да може на всеки един да се обърне внимание.

За мен е важно, че всеки един от нашите студенти има достъп до пациент, до операционна, до манипулационна. Смятам, че при нас практическото обучение е най-добро поради възможността бъдещите лекари да имат пряк, личен контакт с болните, да наблюдават и да работят рамо до рамо с обучаващите ги асистенти и хабилитирани преподаватели.

- Как стоят нещата със специализантите и колко остават в болница „Лозенец“, където работите?

- През базите на МФ към СУ за периода от 2011 до 2023 г. са зачислени и специализирали 556 млади лекари. Използваме няколко бази за обучение, а именно: УМБАЛ “Лозенец”, ВМА, Софиямед, Сити клиник. В момента в болница “Лозенец” имаме 25 специализанти, които са бивши наши студенти. В нашата АГ клиника напр. работят двама специализанти, завършили при нас. Отделно имаме доктори от първия випуск, които са търсени специалисти и работят перфектно. В лечебното заведение като цяло работят доста млади специалисти, завършили МФ към СУ. Мога да спомена имена, но тъй като са много, не искам да пропусна някой. Условията, които предлагаме за специализация са много добри и това е причината голяма част от специализантите да остават на работа в болницата. С гордост можем да заявим, че приемствеността в болница “Лозенец” е жива.

- Предстои кандидатстудентска кампания. С какъв успех се влиза и колко души се борят за място?

- За съжаление, това, което се наблюдава в последните години, е по-ниският бал за медицина, но не само в нашия факултет. в миналото се влизаше с пълно 6 или с 5,50 максимум. Сега обаче особено при момчетата балът пада до четворка. А как ще бъде тази година, не мога да ви кажа.

- На края на мандата като декан ще се кандидатирате за втори. Говори се, че ще имате конкуренти. Очаквате ли мръсна кампания?

- Това ще го запазя за себе си. Надявам се хората, които ще участват в избора, да бъдат честни, отговорни смели обективни.

- На 75-годишнината на болница „Лозенец“ получихте награда от ръководството, връчи ви я премиерът. Как я приемате?

- И аз като всеки нормален човек се радвам на наградите, както децата се радват на подаръците от Дядо Коледа. За мен тази награда е изключително ценна, защото смятам, че е оценка не само за мен, а и за хората около мен, за труда, постоянството и лоялността, която сме отдали на болница „Лозенец.

24 часа
23.05.2023