Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Доц. д-р Велислава Терзиева: Възрастните и децата са най-застрашени от грипа

Доцент Терзиева, достатъчно запознато ли е вече обществото ни с вируса ХИВ и с начините на предаване?

За ХИВ се говори в продължение на много години. Да, обществото е запознато с този вирус. Мисля, че до голяма степен е запознато и с начините на предаване. И все пак, да си припомним. ХИВ не е устойчив на външната среда и на дезинфекция. Той не се предава чрез физическо докосване: ръкостискане, прегръдка, целувка. Той се предава чрез контакт с някои телесни течности: кръв, кърма, семенна течност, ректален мукус, вагинален секрет. Вирусът може да бъде предаден и чрез повторно използване на игли с инфектирана кръв по тях. Затова навсякъде в здравните заведения се използват еднократни игли, а в кръвните центрове са въведени високочувствителни и специфични тестове. Има и още един начин на предаване – от майката на новороденото. Преди началото на високоактивната антиретровирусна терапия честотата беше сравнително висока – около 30%. От много години има разработени медикаменти, които могат да се приемат от бременни жени. Тъй като възможността за заразяване е по време на самото раждане, с подходящата терапия се постига много нисък вирусен товар при майката и значително намален риск от предаване на вируса.

Кои са най-важните съвети, които хората трябва да следват с оглед превенция срещу СПИН?

Обществото е информирано за превенцията срещу ХИВ/СПИН. Знаем много добре какво трябва да правим според нашия начин на живот и в зависимост от нашите професионални задължения. Има много възможности за допълнителна информация през интернет в медицинските сайтове, в страниците на неправителствените структури, ангажирани с проблемите на хората, живеещи с инфекцията. Единственото, което е необходимо, е да спазваме правилата. Това е важно не само за нас самите. Важно е и заради близките ни хора, но и за да не допускаме инфектирането на повече хора. Носителството на вируса не е дамга, но колко по-рано се постави диагнозата, толкова по-големи са възможностите за пълноценен живот с нея.

СПИН е известен на света вече 41 години, но все още няма лечение. Има ли надежди скоро да бъде открито такова?

Лечение има. То не води до пълно излекуване, но значително подобрява качеството на живот на пациентите и отдалечава много във времето появата на последния стадий на инфекцията СПИН. Медикаментите са различни и са насочени към блокиране на размножаването на вируса в различни етапи от неговия живот – навлизане в клетката, синтезиране на вирусна нуклеинова киселина, синтезиране на вирусните белтъци. Самият вирус, естествено, се стреми да преодолее всяка една от преградите, които му се поставят. Той се изменя така, че да продължи да се размножава и да се разпространява. Съвременната наука и медицина позволяват откриването на тези промени чрез молекулярно-биологични, имунологични и клинични методи. Има множество медикаменти, които могат да бъдат включени или да заменят някои в терапевтичния план на пациентите при доказване на вирусна резистентност към настоящата терапия. Има и друго – самите ние, с нашите индивидуални генетични особености, реагираме различно. Известен е случаят с „берлинския пациент“ – доказаният факт, че хора с определена мутация в един от гените за свързващите вируса белтъци не могат да се заразят с вируса, както и редица други наблюдения за бавно протичане на инфекцията. Активно се работи и в посока създаване на ваксина – терапевтична или профилактична. Особеностите на вируса и честите мутации го правят много труден за получаване на ефективна ваксина. Окуражителни резултати са публикувани през септември, в едно от най-реномираните научно списания Nature. Те показват, че за разлика от еднократната доза на експериментална профилактична ваксина, поставянето й в непрекъснато повишаващи се дози в рамките на няколко дни води до продължителен и широкоспектърен антитялов отговор при опитни животни.

Тази година се очаква по-сериозна грипна вълна. Може ли по-тежко прекаран COVID-19 да бъде предпоставка за по-тежко заразяване с грипа?

Двете инфекции са различни. Причиняват се от различни вируси. Отговорът на този въпрос е труден, още повече, че протичането и на грипа, и на COVID-19 показва зависимост от възрастта на пациента и от подлежащите заболявания. Във всички случаи това, което трябва да се направи, е двете инфекции да бъдат разграничени чрез изследване, например чрез антигенен тест (известно е, че оплакванията са твърде сходни). Резултатите от изследванията трябва да бъдат представени на лекуващия лекар, а той от своя страна да осигури съответното лечение, но и наблюдение на пациента. Това е особено важно за пациенти с хронични заболявания (сърдечно-съдови, на дихателната система), с продължителен COVID-19, такива на имуносупресивна терапия.

Кои възрастови групи са най-застрашени от грипната вълна?

Най-застрашени са възрастните и малките деца, поради особеностите на имунния отговор в тези възрастови групи. Риск от продължително боледуване и усложнения има и за хората с увредена или с потисната по друга причина имунна система, например имуносупресивни медикаменти свързани с основното заболяване. Препоръката в тези случаи е да се потърси консултация с лекуващия лекар.

Какви са основните начини, с които хората могат да се погрижат за имунната си система преди началото на грипната вълна?

Грижата за имунната система трябва да бъде постоянна, не само в определени сезони. Важно е имунните клетки да разполагат с необходимите основни структурни елементи, за да могат да изградят ефективен имунен отговор. Ето защо, пълноценното хранене е водещо. В хранителния режим трябва да присъстват и белтъчини, и мазнини, и въглехидрати. Трябва да има доставка на витамини, особено на витамините С и D, на микроелементи, напр. на цинк и селен. Има редица възможности за допълнителното им набавяне чрез хранителни добавки. Много природни средства също имат благотворен ефект върху функцията на имунните клетки и за общото укрепване на организма. Изпитани във времето са пчелните продукти, някои билки. Много важно е намираме начини за избягване или компенсиране на ежедневния стрес. Във всички случаи е важно да можем да изговорим намеренията си за подпомагане на имунната система с лекар, особено в случаите на подлежащо заболяване.

Доц. д-р Велислава Терзиева е завършила с отличие Медицинския университет в София. Специализирала е в Университета в Милано, Пенсилванския университет, САЩ, и INSERM, Франция. Стипендиант е на Европейската клинична асоциация по СПИН. Наградена е с грант по програмата „Мария Склодовска Кюри“ на ЕС. Доц. Терзиева има специалности по клинична имунология и по вирусология. Преподавател е в медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Вестник Филтър
07.12.2022