Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Ден на психолога

Днес, на 4-ти април, Център за психологична помощ “Лозенец” празнува професионалния празник на психолога.

Психологичната подкрепа може да откликне на потребността от съпровождане при разбирането на себе си и другите, а нелекуваните психични проблеми и неглижираните емоции влошават качеството на живот, самочувствието и усещането за удовлетворение.

Това е подходящ момент да напомним, че здравето е състояние на пълно физическо, умствено и социално благоденствие, а не непременно отсъствие на заболяване или слабост, разбиране отбелязано в Конституцията на Световната здравна организация.

Честит празник на всички, които практикуват тази човеколюбива професия и чието призвание е да съдействат за преодоляването на пречките пред благополучието! www.psycholog.bg