Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Два месеца ще важат направленията за профилактика на рак на гърдата

Д-р Станислав Иванов - общопрактикуващ лекар, УМБАЛ "Лозенец":
„Пациентите не можеха да си запишат час при специалист, който да направи тези изследвания и повечето от направленията оставаха неизползвани. Сега, когато времето е два месеца - вероятността да си намерят свободен час при специалист е много по-голяма

Румяна Каменова чува диагнозата рак на гърдата преди 10 години.

"Беше открито на време и беше открито на профилактичен преглед. Аз нямах абсолютно никакви симптоми. На мамография ходех през 2 години. И на една такава въпросна мамография, която направих през година и половина, се откри моето образувание", разказва Румяна Каменова.

Жената печели битката с рака на гърдата. По препоръка на семейния лекар води 75-годишната си майка на профилактична мамография. Направлението е издадено в средата на месеца.

"Предстоят доста сериозен брой почивни дни. Ако направлението е издадено преди тях - това доста намалява срока, в който човек може да се възползва. Нашият случай е точно такъв и аз предпочетох веднага да дойдем, за да може да не бързаме в последния момент", допълва жената.

Според нея удължаването на валидността на направленията за ехография и мамография на млечните жлези от 30 на 60 дни ще бъде от полза на много жени.

"Защото ще даде по-голяма възможност на хората да го използват това направление".

Сега жените често не могат да използват направлението за профилактика на млечните жлези , казва общопрактикуващият доктор Иванов.


"От друга страна това може да бъде нож с две остриета, защото тя може да забрави, че го има направлението", смята д-р Иво Гергов - началник "Образна диагностика", УСБАЛО "Проф Иван. Черноземски".

В столичната университетска онкологична болница предварително записване на час за мамография няма.

"В нашето отделение се извършва мамография в деня, в който дойде жената. Нашите възможности на деня да прегледаме да извършим мамография все още не са изпълнени до краен предел, за да ни се налага да правим листа на чакащи", добави д-р Иво Гергов - началник "Образна диагностика", УСБАЛО "Проф Иван Черноземски".

Повечето жени у нас търсят лекарска помощ след като напипат бучка в гърдата.

"Идеята на мамографията - профилактична, скринингова, е ракът да бъде видян преди някой да може да го напипа. Диагностицира ли се карциномът в няколко милиметра преди да бъде клинично изявен той е на 100% лечим", категоричен беше д-р Иво Гергов.

"Здравето е наша лична отговорност", допълни Румяна Каменова.

От тази година възможностите за профилактични изследвания на млечните жлези са повече. По данни на Здравната каса през първите три месеца на 2024 г. над 64 000 жени са си направили профилактични мамо- и ехография.