Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Гастроентерологът д-р Герасим Темелков на живо в студиото на Radio FM+

Гастроентерологът д-р Герасим Темелков на живо в студиото на Radio FM+ по темата „Превенция на рака на дебелото черво“. Колоректалният карцином – „най-подлият“ карцином, е на второ място като честота и причина  за смърт и при мъжете, и при жените. Как да се предпазим от него, чуйте в интервюто: