Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болница „Лозенец“ с Програма за подобряване на комуникацията в екипите и с пациентите

Програмата на Психологичния център в Университетска болница „Лозенец“ стартира на 11.05.2024 с тренинг-семинар за регистраторите от приемната. Семинарното занятие бележи началото на цялостна инициатива за психологична подкрепа на медицинския и административен персонал в посока подобряване на комуникацията както с пациентите, така и в екипите. Целта е създаване на по-добро взаимодействие между звената, подкрепа и превенция на професионално прегаряне (бърнаут).

В рамките на няколко часа от съботния ден се създадоха приятни емоции и се разгледаха трудни казуси. За създадената отлична атмосфера по време на тренинга се погрижи главната сестра в лечебното заведение, която също активно се включи в целия процес.