Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болница „Лозенец“ организира курс по неонатален съдов достъп

Болница „Лозенец“ беше домакин на еднодневен курс, посветен на неонаталния централен съдов достъп. Събитието бе част от инициативата на лечебното заведение Клинични дни „Лозенец“. Обучението предизвика силен интерес и на него присъстваха голям брой здравни специалисти, ангажирани с грижите за новородени и деца, както и студенти по медицина. Участие взеха доказани експерти от NEVAT – Европейският екип за съдов достъп при новородени. Те обучаваха неонатолози, педиатри и анестезиолози от цяла България. Част от членовете на Европейския екип е и д-р Щерю Бояджиев, който е началник на Отделението по неонатология в болница „Лозенец“ и е уважаван специалист с голям професионален опит и признание както в страната, така и в чужбина.

 

Обучението бе открито от изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Христо Стоянов. В своето приветствие той посочи, че Клиничните дни „Лозенец“, които са започнали по идея на доц. Чолаков преди повече от година, вече са традиция. Д-р Стоянов подчерта: „Ние, като Университетска болница, а и като основна база на Факултета по медицина на Софийския университет, се стараем да поддържаме и развиваме научния интерес както сред нашите студенти и специализанти, така и сред колегите, които проявяват такъв интерес“. Д-р Стоянов сподели, че като специалист по анестезиология и реанимация в своята професионална кариера се е сблъсквал с такъв тип проблеми и казуси. Допълни, че е истинско предизвикателство да се работи с такива пациенти и да се спазват добрите медицински практики и стандарти. Изрази задоволство от факта, че колегите от NEVAT споделят своя опит и изрази надеждата си, че обучението ще бъде плодотворно.

Поради големия интерес към събитието Аулата на болницата не можа да побере всички желаещи, затова през есента ще бъде организиран още един курс.

Обучението, чийто модератор бе д-р Щерю Бояджиев, бе разделено на две части – теоретична и практическа, като в края на курса всички участници получиха сертификат. В рамките на първата част д-р Бояджиев направи представяне на NEVAT и подробно разказа за поставянето на PICC line (периферно поставен централен катетър), следвайки препоръките на Европейския екип за съдов достъп при новородени. „NEVAT представлява група от експерти по съдовия достъп, специализирани в неонаталния такъв. Целта е да се повиши осведомеността на всички, които са ангажирани с тези дейности – от лекари, медицински сестри, акушерки и работещите в неонаталните отделения“, заяви д-р Бояджиев.

В проведения курс участваха проф. Фиамета Пиерсиджили от болница „Сейнт Люк“ в Белгия и Роланд ван Ренс, които са част от борда на NEVAT. Двамата специалисти представиха на аудиторията новите препоръки и насоки за овладяване на процедурите за съдов достъп при новородени и деца и изнесоха изключително любопитни и подробни лекции за правилния избор на неонатален съдов достъп. „Изключително сме щастливи, че сме тук с вас днес и благодарим на д-р Щерю Бояджиев и болницата, че организира този курс“, каза проф. Пиерсиджили.

С огромен интерес участниците в обучението се включиха в практическата част, в която бяха демонстрирани поставяне на PICC линии на симулатор, техники за фиксиране на катетъра и защита на изходното място и микросайт техника, проведена на симулатор.

Сериозен интерес предизвика и иновативен продукт – Picterus® Jaundice Pro, който представлява устройство за скрининг на жълтеница, което вече е одобрено за клинична употреба от здравни специалисти и болногледачи. Устройството позволява бърз и надежден преглед на новороденото, където и да се намирате, чрез измерване на стойността на билирубина. Новата технология се състои от два елемента – цветна калибрационна карта и мобилно приложение, което може да бъде изтеглено на всеки телефон. Картата се поставя върху детето, отваря се приложението, което чрез камерата на телефона прави сканиране. Само за секунди комбинираната технология показва точно измерените стойности на билирубина на вашия смартфон. Това позволява на родителите да проверят за евентуалното развитие на жълтеница навсякъде, дори и докато са си вкъщи. Технологията би подпомогнала изключително много и работата на медицинските специалисти. Резултатите от направения скрининг от приложението винаги трябва да се преглеждат от акушерката или лекаря на детето, който може да определи дали е необходима допълнителна оценка. Всички участници в обучението на болница „Лозенец“ получиха пликове с брошура и калибрационни карти, за да ги изпробват в своята практика.