Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Бабинден – мост между традицията и модерната медицина

Ден след Бабинден, Денат на родилната помощ, специалистът в областта на акушерството и гинекологията, доц. д-р Дорина Асенова, дългогодишен началник на Клиниката по акушерство и гинекология в Университетска болница "Лозенец", сподели своите мисли и визия по повод празника и важността на професията.

Бабинден е празникът, който се свързва с родилната помощ и грижите към новия живот. Той е знак на уважение към дългогодишната традиция в акушерството и гинекологията, както и към специалистите, които се грижат за здравето на майките и бебетата. Денят след Бабинден е и напомняне за важността на тези професии и техния принос за обществото.

В ефира на Terra Култура доц. д-р Дорина Асенова подчертава, че тази традиция се празнува в болницата "Лозенец" от много години и че това е момент, в който те с гордост си припомнят ролята си като здравни специалисти. Тя споделя, че през годините е работила усилено, за да предостави добър пример на младите лекари и студенти, и да ги убеди, че медицината може да се практикува успешно в България.

Друга важната тема, която доц. д-р Дорина Асенова разглежда, е демографската криза. Тя подчертава необходимостта от сериозна държавна политика, насочена към решаването на този проблем. Според нея кризата се отразява не само на броя на новородените деца, но и на обществото като цяло.

В интервюто доц. д-р Асенова изразява още мнението, че образователната програма в страната трябва да се фокусира върху отношението към семейството и отглеждането на децата като най-важната задача в живота на всяко семейство. Тя подчертава необходимостта от подкрепа за студентите и здравните кадри, като набляга, че това трябва да бъде усилие на цялата общност.

В заключение доц. д-р Дорина Асенова споделя своите мисли по въпроса за доверието между лекари и пациенти. Тя подчертава, че уважението към професиите, включително и лекарите, трябва да бъде изграждано още в училище и да бъде част от културата на обществото. Това, според нея, е нещо, с което трябва да се заемат всички и да се стремят към по-добро бъдеще за медицината и здравето на хората в България.

Чуйте разговора в звуковия файл. 

БНР
22.01.24