Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Парк Лозенец


УМБАЛ „Лозенец“ се намира на територията на Южен парк. Паркът е разположен в южната част на София в подножието на Витоша планина, откъдето носи и името си.


Парк Лозенец
Парк Лозенец
Парк Лозенец
Парк Лозенец
Парк Лозенец
Парк Лозенец
Парк Лозенец
Парк Лозенец
Парк Лозенец
Парк Лозенец
Парк Лозенец

Снимки: Мария Гочева 

Големината на Южен парк е около 180 хектара, разположени между бул. България на север, бул. Черни връх и ул. Козяк на изток, ул. Хенрих Ибсен и бул. Тодор Каблешков на юг, и бул. Петко Ю. Тодоров и бул. Петко Каравелов на запад. Територията на Университетска болница „Лозенец“ обхваща около 16 хектара от тях.

Болничното заведение се намира в местност с благоприятни климатични условия и запазена природна среда. Предимствата му пред другите болници в страната са неговото местоположение, големината на територията и голямото растително разнообразие, както и пленителните гледки към Витоша, които се откриват от всички болнични стаи. Другите преимущества са чистотата на въздуха и ниските нива на шум. Пред пациентите се открива и прекрасна възможност за разходки сред природата.

Медицински комплекс „Лозенец“ е изолиран с растителност по периферията, с изключение на източната страна. Растителността има защитно-предпазно значение, което се изразява в защита от вятъра, шума, въздушното замърсяване и натовареността на прилежащите улици, намалява прякото слънчево греене и отразява слънчевата светлина, като създава благоприятни условия за отдих и подобрява комфорта на средата в парка.

В северната част на парк Лозенец преобладават масиви от бял бор и обикновен дъб като представителите на тези видове са с приблизителна възраст от 20 до 40 години. Дървесните видове в тях достигат до височина 20 метра.

 

 

Един от най-ценните видове, изпъкващ с декоративните си качества е Странджанската зеленика (Rododendron ponticum Linnaeus) - символ на природен парк Странджа. Пренесена в тогавашната Правителствена болница през 60-те години на миналия век, тя става и неин символ. Днес растенията, достигащи височина 2,5 метра, красят парка с цветовете си в различни нюанси на розово и лилаво през пролетта. Главните подходи към болницата са озеленени със Странджанска зеленика. Този вид е влаголюбив, силно зависим от измененията на средата и много взискателен към почвената и въздушната влажност, което създава доста затруднения при поддържането на парка през летния сезон.

Странджанската зеленика е вписана в Червената книга на България. Видът е защитен от Закона за биологичното разнообразие – включен е в Приложение № 3 на закона. Паркът е известен с голямото си разнообразие от птици. Според някои източници, тук се срещат 65 вида като 29 от тях са защитени, а 2 са записани в Червената книга на България.