Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Мисия


Университетската многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД е многопрофилно лечебно заведение, специализирано в уникални за страната диагностично-лечебни дейности като образна диагностика, инвазивна кардиология, ендоскопска хирургия и др.


Мисия

Висококвалифицираните ни специалисти извършват научноизследователска и научно-приложна дейност в областта на медицинската наука и практика и по прилагането на съвременни медицински технологии. Водещи принципи в работата на болница „Лозенец“ винаги са били и ще бъдат: високо качество на предоставяните медицински услуги, компетентност и професионализъм във всяка една област. Личното отношение към всеки пациент стои на първо място в болничното заведение. За нас е важно всеки един да получи най-доброто обслужване от началото до края на своя престой. Топлото посрещане, отзивчивостта и стремежът за предоставяне на максимално удобство на пациентите са основно задължение на всеки служител на болницата.

Амбицията на ръководния екип на болницата е превръщането й в притегателен център за пациентите от столицата и страната чрез качеството на предоставяните медицински услуги, грижа за пациента и последно поколение оборудване и апаратура.

Болница „Лозенец“ е била, е и ще бъде еталон за качество в сферата на здравеопазването.