Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Болнична храна


Според конкретното заболяване и Вашето състояние лекарят предписва режим на хранене, който да следвате при престоя си в болницата.


Болнична храна

За изготвянето на диети за различни заболявания се прилага диетична номерична система по Певзнер, състояща се от 15 диети за различни болести, нерядко и комбинирани диети. Ястията се приготвят от фирма доставчик по регламентиран сборник рецепти за диетични ястия.
При доставяне на храната се прави органолептична оценка, при която се заделят 48-часови проби от готовата храна, които се съхраняват в хладилник.

Храната се сервира по график в различните клиники, като всеки пациент получава таблет, надписан с името, диетата и избраната храна по диетата. Дневното меню на всеки пациент се избира от инструктор по хранене. То се доставя в пластмасови опаковки, като се следи за доброто качество. Инструкторите по хранене се грижат за контрола върху опаковките, за недопускането на възможност за замърсяване, изготвят индивидуални менюта съобразно особеностите на заболяването на пациента и разработват алтернативни хранителни режими.

Отделът, грижещ се за храната на пациентите на МБАЛ „Лозенец“, се ръководи от лекар диетолог, който отговаря пред директора на болницата. Той разработва индивидуалните менюта на пациенти с по-особени хранителни предпочитания след разговор с тях.

След определени операции и при някои заболявания е възможно да се наложи да бъдете хранени чрез венозни вливания на хранителни вещества или през сонда в стомаха.
Независимо от конкретната диета, храната ще бъде приготвена от пресни и контролирани продукти, при спазването на всички правила за хигиена и здравословно хранене.

Важно

В името на Вашата сигурност не се допуска внасянето и съхранението на големи количества храни и напитки в болничните стаи. Във Ваш интерес е стриктно да спазвате предписаната Ви диета.

Вашите близки могат да Ви носят сокове, минерална вода, плодове или други ястия, в случай че сте на обща диета. Въпреки това не трябва да забравяте риска от хранителни интоксикации при консумация на некачествена или неправилно съхранявана храна, внесена отвън.