Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Ясен Мутафов


Лекар-специалист

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Специалност
Анестезиология и интензивно лечение


Д-р Мутафов е завършил медицина в Медицински университет София през 2002 година.

От август 2003 работи като анестезиолог-реаниматор към „Клиника по анестезия и интензивно лечение“ на болница Лозенец. От 2009 е помощник координатор по трансплантационната дейност на болницата. От март 2022 е завеждащ отделение „Интензивно лечение“ на болницата.

Със специалност „Анестезиология и интензивно лечение” от 2016 година.

През 2006 с конкурс е избран за редовен асистент по „Анестезиология и интензивно лечение“ в „Катедрата по хирургически болести, акушерство и гинекология“ към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2005 преминава обучителен курс за работа с устройства подпомагащи сърдечна дейност (VAD) в гр. Утрехт, Нидерландия. През 2019 специализира в клиниката по „Кардиохирургия, гръдна и съдова хирургия и трансплантации” в Медицински университет гр. Хановер, Германия. Участвал в публикации и конгреси по анестезия и интензивно лечение, трансплантации, както и курсове по локо-регионална анестезия, ехография на бял дроб, съдов достъп под ехографски контрол, ентерално и парентерално хранене, хемостазен мониторинг и др. Лектор по анестезиология, интензивно лечение, трансплантология, спешна ехография и други различни теми по програми за обучение на студенти, специализанти и специалисти.

Има научни и практически интереси в областта на спешна ехография, регионални техники на обезболяване, анестезия и интензивно лечение при трансплантации.

Член на Български лекарски съюз, Европейското дружество по анестезиология и интензивно лечение (ESAIC).Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540