Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Тюркян Ружди-Мустафа


Д-р Тюркян Ружди-Мустафа завършва медицина в Медицински университет - София през 2018 г. По време на следването си стажува в различни клиники по образна диагностика. През последната  си година на обучение активно доброволства в Отделението по образна диагностика на Аджибадем Сити клиник - Онкологичен център. Освен клиничните стажове д-р Ружди има многогодишен трудов опит в аптечната сфера, което говори за добрите ѝ фармакологични познания. Има преподавателски опит като хоноруван асистент по Образна диагностика към Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

От 2019 г. е част от екипа на Университетска болница „Лозенец“.  Клиничните ѝ интереси са в областта на онкорадиологията, образна диагностика в спешната медицина и образна диагностика на дихателната система. Член е на Българското асоциация по радиология (БАР), Европейско дружество по радиология и Български лекарски съюз (БЛС).

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540