Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Стефан Манасиев


Лекар-специализант в отделението по Съдова хирургия

Клинични интереси
• Ендоваскуларни и хибридни процедури при съдовите заболявания
• Дистални съдови реконструкции в условията на критична исхемия на крайника
• Минимално инвазивно лечение на венозни съдови заболявания

Професионален опит
• От 2019г. До 2023г. - Лекар - специализант по съдова хирургия към Аджибадем Сити Клиник Младост, София

Образование
• 2013 - 2019г. – Образователно-квалификационна степен "Магистър по медицина" към Медицински университет, София

Членства в научни дружества
• Български Лекарски Съюз (БЛС)
• Българско Национално Дружество по съдова и ендоваскуларна хирургия и ангиология (БНДСЕХА)
• Европейско дружество по съдова хирургия (ESVS)Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540