Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Стефани Узунова


Д-р Стефани Узунова завършва медицинското си образование с отличен успех в Медицинския факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски” през 2022 г. Интересът ѝ към образната диагностика датира от студентските ѝ години. От 2021 г. е доброволец в Отделението по образна диагностика на УМБАЛ “Лозенец”.  След завършване на образованието си д-р Узунова започва работа като лекар-ординатор в Отделението по образна диагностика на Университетска болница “Лозенец”, а от м. декември 2022 г. е зачислена като лекар-специализант.

Клиничните интереси на д-р Узунова са свързани с образната диагностика на млечна жлеза и онкодиагностика на гастроинтестинален тракт.

Член e на Българската асоциация по радиология (БАР) и Българския лекарски съюз (БЛС).

Владее английски език.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540