Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Слави Къртев


Лекар-специалистСпециалност
Ушно-носно-гърлени болести


График прегледи

Понеделник , Вторник и Четвъртък:
13:30 - 18:00
Сряда и Петък:
07:30 - 13:30

Регистратура
Регистратура
02 9607 682

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540