Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Саша Кържина


Лекар-специалист

Клиника по кардиология

Специалност
Кардиология
Вътрешни болести

График прегледи

Понеделник - Петък
07:30 - 16:00
НЗОК - 07:30 - 09:30

Д-р Кържина завършва МУ – София през 1991 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 1998 г. и по кардиология през 2007 г.
Притежава сертификат по ехокардиография, базово ниво, от 2018 г. Провеждала е квалификационни курсове по еходоплерсонография на артерии и вени.

Д-р Кържина има редица участия в национални и международни научни прояви в областта на кардиологията.

Работи в Клиника по кардиология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД от 1992 г. до 2015 г. От 2015 г. д-р Кържина е част от екипа на Кардиологичната поликлиника на лечебното заведение.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540