Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Самуил Вълчанов


Лекар-специалист

Клиника по обща хирургия

Специалност
Хирургия


Д-р Самуил Вълчанов работи в УМБАЛ „Лозенец” като лекар – ординатор в Клиниката по обща хирургия. 

Д-р Вълчанов завършва медицина в Медицинския университет - Варна през 1995 г. През 1999 г. специализира в Медицинска академия – София, катедра „Гръдна хирургия” с фокус „Тумори на бял дроб и медиастинум”, където в периода 2000 - 2002 г. завършва основен курс по обща и оперативна хирургия и основен курс по торакална хирургия. През 2002 г. придобива специалност по обща хирургия. 

През 2003 г. завършва курс по дуоденално-панкреатична хирургия и лапароскопия във ВМА – София (Клиника по чернодробна и панкреатична хирургия). 

Работил е като ординатор - хирург в хирургичните отделения на Общинската болница в гр. Бяла, МБАЛ – Русе, УМБАЛ „KANEFF” – Русе, УМБАЛ „Токуда” (Acibadem City Clinic) и др. Бил е на ръководни позиции в клоновете в България на Pfizer Luxembourg SARL и на AMGEN Europe GmbH. 

Притежава дълъг професионален опит и компетентност при осъществяването на всички открити, ендоскопски и видео/робот асистирани диагностични и оперативни намеси и манипулации при възрастни пациенти. 

През 2009 г. д-р Вълчанов придобива магистърска степен по икономика и бизнес развитие на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” – София.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540