Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Румен Събов


Лекар ординатор

Отделение по лицево-челюстна хирургия

Специалност
Лицево - челюстна хирургия


Д-р Събов завършва Стоматологичния факултет на Медицински университет – София. През
1988 г. От 1988 г. до 1990 г. е лекар-ординатор в Общинската поликлиника на гр.Сухиндол, област Велико Търново.

В периода 1990 - 2002 г. е асистент и главен асистент в Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“- Стоматологичен факултет на Медицински университет – София.

През 1994 г. придобива специалност „Орална хирургия“. От 2002 до 2004 г. е хонорован
асистент към Катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ – Стоматологичен факултет на
Медицински университет – София и Управител на Хоспис „Св. Мина” ЕООД към СБАЛ по лицево-
челюстна хирургия – София. През 2014 г. придобива специалност „Лицево-челюстна хирургия“.

От 2011 г. до 2023 г. е лекар-ординатор в Отделението по лицево-челюстна и пластична хирургия в Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Токуда – София.

Автор е на над 15 публикации в български и чуждестранни списания, както и на повече от 25 научни доклади, изнесени на научни форуми в България и чужбина.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540