Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Румен Кальонски


Началник отделение

Отделение по образна диагностика

Специалност
Образна диагностика


График прегледи

По график

Д-р Румен Кальонски е началник на Отделението по образна диагностика на УМБАЛ „Лозенец“.

Завършва Медицинския университет – София през 1989 г. През 1996 придобива специалност по радиология, а през 2002 г. - образна диагностика І ниво. Специализирал е в Американската болница в Париж (Hopital Americain de Paris) - 2001 г. и в Университетската болница „Шарите“ в Берлин (Charité – Universitätsmedizin Berlin)- 2011 г.

Д-р Кальонски започва работа в болница „Лозенец“ през 2000 г. като специалист по радиология. В периода 2006 -2011 е началник на отделението по радиология. Работил е и като радиолог в болницата в гр. Кристиансун, (Kristiansund Hospital), Норвегия.

Д-р Кальонски е член на Българската асоциация по радиология (BAR) и на Европейската асоциация по радиология (ESR).

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540