Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Петранка Шикерова


Лекар-специалист

Клиника по кардиология

Специалност
Кардиология
Вътрешни болести

Д-р Шикерова завършва медицина в МУ – Плевен през 1987 г. Придобива специалност по вътрешни болести през 1998 г. и по кардиология през 2004 г. Работила е в Санаториум База 3 в Банкя, в УМБАЛСМ „Пирогов“, в Национална кардиологична болница, в УМБАЛ „Св. Анна“ – Кардиохирургична клиника и в Клиника по кардиология и инвазивна кардиология на УМБАЛ „Софиямед“.

Понастоящем е кардиолог в Клиниката по кардиология на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД. Д-р Шикерова притежава сертификат за ехокардиография – експертно ниво и сертификат за доплерсонография на периферни съдове.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540