Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Нонка Юрукова, д.м.


Лекар-специалист

Отделение по гастроентерология

Специалност
Гастроентерология
Вътрешни болести

График прегледи

Понеделник - Четвъртък:
12:30 - 13:30
Петък:
12:00 - 13:00

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540