Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Моника Секуловска


Лекар-специалист

Отделение по гастроентерология

Специалност
Гастроентерология


График прегледи

Понеделник и Вторник:
14:00 - 15:00
Сряда:
14:00 -17:00
НЗОК - 14:30 -16:30

Д-р Моника Секуловска е лекар - специалист в Отделението по гастроентерология на УМБАЛ „Лозенец“.

Завършва Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2018 г. с пълно отличие. Носител е на наградата “Златен Хермес с Кадуцей”. През 2023 г. придобива специалност по гастроентерология.

От завършването си до момента работи в болница „Лозенец“. От 2021 г. е хоноруван асистент по вътрешни болести и гастроентерология към Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на български и английски език. Преминала е различни обучения и курсове по високоспециализирани дейности в областта на абдоминалната ехография и гастроинтестиналната ендоскопия, както в България, така и в чужбина - Италия, Испания, Турция, Египет и др. Докторант е по вътрешни болести - гастроентерология в Медицинския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”.

Д-р Секуловска е член на Българския лекарски съюз, Европейското дружество по гастроинтестинална ендоскопия (ESGE), Европейската организация за Крон и улцерозен колит.

Тя е автор на над 40 научни статии, рецензент и член на редакционния съвет на няколко чуждестранни научни списания, участник в различни научни проекти.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540