Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Михаил Николов


Лекар ординатор

Отделение по лицево-челюстна хирургия

Специалност
Лицево - челюстна хирургия


Д-р Николов е специализант по лицево-челюстна хирургия. През 2020 г. завършва медицина в
Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с отличен успех.

Лекар-ординатор в Отделението по лицево - челюстна хирургия в Университетска болница „Лозенец“

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540