Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Мая Цацарова


Лекар ординатор

Отделение по очни болести


Д-р Мая Цацарова завършва медицина в Медицински университет-Пловдив през 2023г.
По време на следването си работи в Covid- отделение и в Отделението по неврология на МБАЛ “Центал Хоспитал”- гр.Пловдив.


Участва в Конгрес на Българското дружество по дерматологична хирургия 2023г” ; Конгрес на БДО - "Светлината има значение" 2023 г.


Интересите ѝ са в областта на диагностиката и лечението на катаракта, заболявания на ретината, окулопластичната и реконструктивна хирургия.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540