Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Маргарита Танкова


Родена е на 27.03.1995 г. в гр. София. Завършва Медицинския факултет при Софийски университет ,,Св. Климент Охридски“ през 2020 г. От 2021 г. е част от екипа на УМБАЛ ,,Лозенец“ като лекар-специализант по съдебна медицина и деонтология. Асистент е към Медицинския факултет на СУ ,,Св. Климент Охридски“. Член е на Българския лекарски съюз.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540