Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Кристина Каращранова


Клинични интереси
○ Ендоваскуларно и оперативно лечение на пациенти с патология на
каротидните артерии
○ Ендоваскуларни и хибридни техники на лечение при пациенти с
периферна артериална болест в условия на критична исхемия на
крайника
○ минимално инвазивно лечение на венозни съдови заболявания
○ конструкция на артерио-венозни фистули при пациенти на хемодиализа

Професионален опит
○ От септември 2018 г.-2023г. след конкурс – зачислена като
специализант по съдова хирургия към Oтделение по Съдова хирургия на
Аджибадем Сити Клиник УМБАЛ Младост, София

Образование
○ 2011г. - 2017г. - Образователно-квалификационна степен Магистър по
медицина към Медицински Университет – София

Членства в научни дружества
○ Член на Българско национално дружество по съдова едноваскуларна
хирургия и ангиология БНДСЕХА
○ Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия
○ Европейско дружество по съдова хирургия ESVS, Българско дружество
по ендоваскуларна терапия БСЕТРегистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540