Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Красимир Ангелов


Началник клиника

Клиника по вътрешни болести

Специалност
Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести и пулмология
Кардиология
График прегледи

Понеделник - Петък:
По график:

10:00- 12:00
14:00 - 16:00
НЗОК -Сряда:
14:00 -16:00

Д-р Красимир Ангелов е началник на Клиниката по вътрешни болести в УМБАЛ „Лозенец“.

Д-р Красимир Ангелов е завършил медицина в Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора. Има придобити специалности по вътрешни болести, кардиология, пневмология и фтизиатрия. Работи последователно в УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора и други лечебни заведения в града, след което постъпва на работа в Отделението за кардиологична рехабилитация в Националната кардиологична болница.

От 2006 г. е част от екипа на УМБАЛ „Лозенец“. През 2019 г. е назначен като пулмолог в Клиника по вътрешни болести. През същата година преминава триседмично обучение за белодробни трансплантации в Хановер и впоследствие участва в подбора и проследяването на единствения белодробно трансплантиран в България в УМБАЛ „Лозенец“.

Д-р Ангелов е член на Българския лекарски съюз, Дружество на кардиолозите в България и Европейско дружество по кардиология. Участвал е в многобройни национални конгреси и семинари по специалността.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540