Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Катя Чернева


Лекар-специалист

Клиника по урология

Специалност
Урология


Д-р Катя Чернева завършва Медицинския факултет към Медицински университет София през 1977г.  и веднага започва работа в Клиника по хирургия -  град Търговище. От 1979 г. започва клинична ординатура в Катедрата по урология към МУ София.  Придобива специалност по урология през 1982 г. , а през 1985 г. - по обща хирургия.  От 1985  е асистент в Клиника по спешна коремна хирургия на болница ИСУЛ- София, а от  2010г. е част от екипа на Клиниката по урология на УМБАЛ „ Лозенец“.

По време на работния си стаж като хирург и уролог е изкарала различни специализации и квалификационни курсове.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540