Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Калина Мадаржиева-Стоименова


Лекар-специалист

Лаборатория по трансфузионна хематология

Специалност
Трансфузионна хематология


График прегледи

Понеделник  и Сряда:
07:30 - 11:30

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540