Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Йордан Узунов


Д-р Узунов е завършил медицина в Медицински университет София през 2009 година.

След завършването си до 2010 г работи в Спешно отделение на МБАЛ „д-р Иван Селимински“ гр. Сливен. От 2010 до 2012 работи в КАИЛ на УМБАЛ Св. Анна - гр. София (Окръжна болница). От 2012 до момента е част от екипа на КАИЛ на болница „Лозенец“

Зачислен за специализация по анестезиология и интензивно лечение и е пред явяване на изпит за специалност.

Посещавал е курсове в Германия и Румъния - за извънтелесно очистване на кръвта, венозна анестезия и др.

Член на Български лекарски съюз.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540