Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Илия Бауренски


Лекар-специалист

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Специалност
Анестезиология и интензивно лечение


Д-р Бауренски е завършил медицина в Тракийски университет Стара Загора през 2011г.

От завършването си до момента работи в болница „Лозенец“. През 2013г. е избран с конкурс за редовен асистент по „Анестезиология и интензивно лечение“ в „Катедрата по хирургически болести, акушерство и гинекология“ към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2017 година придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение“.

Посещавал курсове по различни теми от анестезиология и интензивно лечение в България и чужбина. През 2019 специализира в клиниката по „Кардиохирургия, гръдна и съдова хирургия и трансплантации” в Медицински университет гр. Хановер, Германия.

Член на Български лекарски съюз.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540