Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Илияна Жечкова


Лекар-специалист

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Специалност
Анестезиология и интензивно лечение


Д-р Жечкова е завършила медицина в Медицински университет - Пловдив през 2006 година.

От 2007 до 2010 работи като асистент-преподавател по Патологична физиология към  Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

От 2010 до момента е анестезиолог-реаниматор в „Клиника по Анестизиология и интензивно лечение“ към болница “Лозенец“. Същата година е избрана с конкурс за асистент по „Анестезиология и интензивно лечение“ в „Катедрата по хирургически болести, акушерство и гинекология“ към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2017 година придобива специалност по „Анестезиология и интензивно лечение“

2019 - 2020 година е работила във Великобритания.

Член на Български лекарски съюз и General Medical Council – Великобритания.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540