Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Жулиен Ружинов


Д-р Жулиен Ружинов  завършва Медицински университет- София през 2021 г.

Стартира кариерата си  в клиника по „Вътрешни болести" към Военномедицинска академия като дава дежурства и в Спешното отделение към болницата, където активно участва в борбата с Ковид 19.

През същия период  разширява познанията си с продължаващи медицински обучения  с тематични  курсове в областта на гастроентерологията.

От октомври 2022г.  е лекар -специализант  в Отделението по гастроентерология и метаболитни заболявания на УМБАЛ „ Лозенец“ под ръководството на Д-р Герасим Темелков и Д-р Десимира Миронова.

Участвал е неколкократно в Национални конгреси за млади гастроентеролози. Научните му интереси са свързани с възпалителните чревни заболявания Владее свободно английски и немски език.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540