Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Жулиен Димитров


Лекар-специалист

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Специалност
Анестезиология и интензивно лечение


Д-р Димитров е завършил медицина в Медицински университет гр. София през 2010 г.

От 2011г. до момента работи като анестезиолог-реаниматор към КАИЛ на УБ „Лозенец“.

От 2018г. до 2021г. е работил като лекар в отделение за периоперативни грижи на пациенти с травми на гръбначния мозък – Aylesbury, United Kingdom

От 2012г. е избран с конкурс за редовен асистент по „Анестезиология и интензивно лечение“ в „Катедрата по хирургически болести, акушерство и гинекология“ към Медицински факултет на СУ „Св. Климент Охридски“.

През 2016 година придобива специалност „Анестезиология и интензивно лечение“.

Посещавал допълнителни курсове и обучения в Турция, Словения, Германия, Великобритания. Има сертификати от Resuscitation Council United Kingdom, American Spinal Injury Association. През 2019 специализира в клиниката по „Кардиохирургия, гръдна и съдова хирургия и трансплантации” в Медицински университет гр. Хановер, Германия. Участвал в научни прояви и публикации по различни теми от областите анестезиология, интензивно лечение, спешна медицина, трансплантология. Лектор по анестезиология, интензивно лечение, трансплантология, спешна ехография и други различни теми по програми за обучение на студенти, специализанти и специалисти.

През 2021г. е назначен като член на комисия за разглеждане на потенциални реципиенти на бял дроб. От 2021г. е назначен за началник на операционен блок на УМБАЛ „Лозенец“ ЕАД

Член на Български лекарски съюз и General Medical Council – ВеликобританияРегистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540