Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Евелина Стоянова


Лекар-специалист

Клиника по анестезия и интензивно лечение

Специалност
Анестезиология и интензивно лечение


Д-р Евелина Владимирова е завършила Медицинския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2013 г. Непосредствено след това започва специализация по анастезиология и реанимация в болница „Лозенец“ и оттогава до настоящия момент работи в  същото болнично заведение. 

Успоредно с  това в продължение на три години (2015-2018 г.) изпълнява длъжността Resident medical officer в частни болници във Великобритания.

Има придобита специалност по анастезиология и интензивно лечение от м. януари 2022г.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540