Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Димитър Нейков


Д-р Димитър Нейков завършва Медицински университет – Варна през 2019 г. Месец след дипломирането си започва работа като лекар – ординатор в Отделението по образна диагностика на УМБАЛ „Лозенец“, а през  2020 г. е зачислен като лекар-специализант в същото отделение.

От 2021 г. е хоноруван асистент по образна диагностика към Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Участвал е в редица международни форуми и курсове в страната. Съавтор е на научни публикации в областта на рентгенологията. Член е на Български лекарски съюз, Българската асоциация по радиология и Европейското дружество по рентгенология.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540