Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Димитър Иванов


Д-р Димитър Иванов завършва медицина в Медицинския университет - София през 2017 г. Започва трудовия си стаж в Спешното отделение на УМБАЛ “Св. Анна” през м. март 2017 г. През м. февруари 2018 г. е зачислен като специализант в Клиниката по образна диагностика на същото лечебно заведение. От м. декември 2019 г. е част от екипа на Отделението по образна диагностика на УМБАЛ “Лозенец”.

От м. септември 2020 г. е назначен като щатен асистент по образна диагностика към Медицински факултет на Софийски университет “Св. Климент Охридски”.

Член е на Българската асоциация по радиология и Европейското дружество по рентгенология. Aвтор е на публикации на различна тематика, свързана с образната диагностика. Клиничните интереси на д-р Иванов са свързани с диагностиката на редки заболявания. 

Владее английски, немски и испански език.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540