Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Даяна Янкова


Лекар-специалист

Отделение по образна диагностика

Специалност
Образна диагностика


Д-р Даяна Янкова-Пушкарова завършва медицина с отличие в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ през 2016 г. Веднага започва работа като лекар-ординатор в Отделението по образна диагностика на УМБАЛ „Лозенец“. От началото на 2017г. до началото на 2023г. специализира там Образна диагностика. Участвала е в специализирани мамографски курсове в страната. Има натрупан опит в ултразвуковата диагностика на млечни жлези.

Член е на Българската асоциация по радиология, Европейското дружество по рентгенология, Европейското дружество по Урогенитална рентгенология, както и на Българското дружество по Образна диагностика на гърда.
 
Д-р Янкова развива преподавателска и научна дейност в сферата на образната диагностика. През 2018 г. става хоноруван асистент, а през 2022 г. печели конкурс за щатен асистент по Образна диагностика към Медицинския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Редовно участва в научни конференции, симпозиуми и конгреси в България и чужбина. Автор е на монографията „Вродени маточни аномалии – представяне на ЕSHRE/ESGE класификацията чрез магнитнорезонансни изображения“, публикувана през 2020 г. от издателство LAMBERT Academic Publishing. Тя е съавтор на над 10 други научни публикации в областта на рентгенологията в български и международни издания. Интересите ѝ са насочени в сферата на женското здраве и по-специално магнитнорезонансна диагностика на женски малък таз с акцент върху репродуктивните нарушения.  Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540