Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Георги Игнатов


Лекар-специалист

Клиника по кардиохирургия

Специалност
Кардиология


Д-р Георги Игнатов завършва медицина в Медицински университет-София през 2003г.

През 2004г. започва професионалния си път в Клиниката по кардиохиргия на Университетска болница “Проф. Александър Чирков”, а през 2009г. е избран и изпратен от проф. А.Чирков да специализира хирургия “на биещо сърце” и минимално инвазивна хирургия в Carolinas Medical Center, Charlotte, NC, USA.

През 2010г. започва да специализира и работи в Bristol Heart Institute, University Hospital Bristol, Bristol, UK, а по късно придобива академичен статут към Бристолския университет. Занимава се и с изследователска дейност. Проучва ефекта на фосфодиестеразните инхибитори при остра бъбречна недостатъчност след сърдечна хирургия.

Специализира и работи в най-реномирания център за сърдечни заболявания в Европа- Royal Brompton and Harefield NHS Foundation Trust, UK (2013).

През 2018г. провежда тясна специализация в областта на хирургичното лечение на белодробната хипертония в Royal Papworth Hospital, Cambridge, UK.

По-късно стартира програма за хирургично лечение на тромбемболична форма на белодробна хипертония в България. Д-р Игнатов е единствения хирург в Източна Европа, който извършва сложни операции от този вид.

Професионални му  интереси са в областта на хирургичното лечение на хроничната томбемболична белодробна хипертония, хирургичното лечение на вродени сърдечни малформации при възрастни, реконструктивната сърдечна хирургия и гръдна хирургия

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540