Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Валентина Бойкова


Д-р Валентина Бойкова е специализант в Отделението по акушерство и гинекология на УМБАЛ „Лозенец“.

Завършва Медицинския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ през 2022 г. с отличие.

От март 2023 г. работи в болница „Лозенец“. Преминала е през различни стажове във водещи болници в страната и в чужбина: Втора САГБАЛ „Шейново“ - Отделение по рискова бременност, в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ - Отделение по детска хирургия, УМБАЛ “Пълмед” - Отделение по кардиология с инвазивна кардиология, както и в Dr. Cipto Mangunkusumo Hospital (Национална централна обществена болница „Д-р Чипто Мангункусумо“ в Джакарта, Индонезия).

Д-р Бойкова е била отговорник за научния обмен между Международната федерация на асоциациите на студентите по медицина (IFMSA) иАсоциацията на студентите – медици в България (АСМБ) и асистент на отговорника по обществено здраве на АСБМ.Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540