Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Бисима Султани


Лекар-специалист

Отделение по гастроентерология

Специалност
Гастроентерология


График прегледи

Четвъртък:
15:00 -16:30
НЗОК -16:30 -18:30
Петък:
14:15 -15:30

Д-р Бисима Султани е лекар-специалист в Отделението по гастроентерология на УМБАЛ „Лозенец“.

Д-р Султани завършва Медицински университет - София през 2018 г. Придобива специалност по гастроентерология през май 2023 г. В момента се обучава по магистърската програма „Обществено здраве и здравен мениджмънт“ на факултета по обществено здраве на Медицинския университет- София.

Д-р Султани е завършила редица курсове по горна и долна гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, в курсове на Европейското виртуално училище по гастроентерология (UEG Summer School) и Европейското лятно училище по гастроентерология.

Д-р Султани е участвала в стажантските програми в клиники в България (УМБАЛ ”Софиямед“ и МЦ ”Полимед“ АД) и в чужбина (болница „Матер Дей“, Малта и Университетска болница – Хайделберг, Германия).

Работила е като помощник-лекар в клиниката по анестезиология, реанимация и интензивно лечение (КАИЛ) на УМБАЛ „Св.Анна“ (2017-2018 г.) и като лекар- специализант в отделението по гастроентерология на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ (2019-2023 г.)

Д-р Султани има публикации в български и чужди научни списания. Съавтор е на проф. Никола Григоров при написването на монографията „Абдоминална ехография“ - обща част. Участва като презентатор и модератор в редица медицински конгреси.

Член е на Българската асоциация по ултразвук в медицината, Българското дружество по гастроентерология, гастроинтестинална ендоскопия и абдоминална ехография, Българската асоциация за изучаване на черен дроб. Член е и на Европейската асоциация за изучаване на черен дроб (EASL).Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540