Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Атанас Сяров


Д-р Атанас Сяров e лекар, редовен докторант по медицинска генетика в Лабораторията по медицинска генетика на УМБАЛ „Лозенец“.

Д-р Сяров завършва медицина в Медицинския факултет на Софийския университет „Свети Климент Охридски“ през 2019 г.

През декември 2020 г. започва работа като лекар-ординатор в Лабораторията по медицинска генетика на УМБАЛ „Лозенец“, а от февруари 2022 г. е редовен докторант.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540