Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Ани Яворова


Лекар-специалистСпециалност
Клинична Хематология


График прегледи

Четвъртък:
15:30 - 18:30

Завършва с отличие Медицински университет Варна през 2014 г. Придобива специалност „Клинична хематология“ по време на работата си в УМБАЛ “Св.Иван Рилски” (2017-2023 г.)
Д-р Яворова е част от екипа специалисти на МЦ ПТБ-Мед София и на Националната специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания (СБАЛХЗ) ЕАД – София, където е асистент в Клиниката по хематология.

Д-р Яворова има многобройни участия в национални и международни конгреси и семинари по специалността.

Член е на Български лекарски съюз, Българско медицинско сдружение по хематология и Европейска хематологична асоциация.

Владее английски и немски език.

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540