Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Андрей Гончаров


Лекар-специалист

Клиника по педиатрия

Специалност
Педиатрия


Педиатър, Клиника по педиатрия, УМБАЛ „Лозенец“

Медицинските му интереси са основно в сферата на хепатологията и детската трансплантологияРегистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540