Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Пейо Мишев


Началник отделение

Отделение по съдова хирургия

Специалност
Кардиохирургия
Съдова хирургия

График прегледи

Понеделник - Петък:
08:00 - 10:00

Завършва медицина през 2005г. Специалист по Кардиохирургия и Съдова хирургия. Асистент към катедра Хирургически болести в Медицинския факултет на Софийския университет. Завършил курсове за правоспособност по ултразвукова съдова диагностика и ендоваскуларна съдова хирургия. Участва в редица национални и международни форуми в областта на кардиохирургията и съдовата хирургия.

Извършвани дейности
Диагностика
Прегледи, Ултразвукова доплерова диагностика на периферната артериална и венозна съдова система, както и на заболявания от обема на сърдечната хирургия.

Оперативно лечение
Пълен обем от класически и миниинвазивни оперативни процедури върху периферната венозна и артериална система, ендоваскуларна венозна и артериална хирургия.

Профилактика и проследяване
Профилактични прегледи, следоперативно проследяване на пациенти.

Регистратура
Регистратура
02 9607 682

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540