Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Красимир Ангелов


Началник клиника

Клиника по вътрешни болести

Специалност
Пневмология и фтизиатрия
Вътрешни болести и пулмология
Кардиология
График прегледи

Понеделник - Петък:
10:00- 12:00

Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540