Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД

Д-р Екатерина Петрова


Лекар-специалист

Отделение по очни болести

Специалност
Очни болести


Д-р Петрова е специалист-офталмолог. От 2018 г. е част от екипа на Отделението по очни болести на УМБАЛ "Лозенец".

Завършва медицина в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ с отличие. Веднага след това започва работа в Отделението по очни болести, където специализира и придобива специалност по Очни болести. Част от специализантския й стаж преминава в Отделението по Очни болести на УМБАЛ "Аджибадем Сити Клиник болница Токуда" и УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ".

Провежда международни професионални стажове в Италия, Испания, Унгария и Тайланд, както и специализирани курсове в страната – лазери в офталмологията, глаукома, лечение на диабетна ретинопатия, МДСВ, катарактална хирургия, приложение на интравитреални инжекции, флуоресцинова ангиография, ОСТ и ОСТ-ангиография, периметрия и др.

През 2022 год. става стипендиант на Европейското дружество по офталмология в Университетската болница в Антверпен, Белгия, под ръководството на проф. Тасиньон и проф. Дубгхаил с насоченост очна хирургия.

Проявява интереси в областта на диагностика и терапия при глаукома, катаракта, заболявания на преден и заден очен сегмент и очни придатъци. Развива научна и преподавателска дейност в сферата на офталмологията.

Д-р Петрова е хоноруван асистент по офталмология на студенти по медицина към Медицинския факултет на СУ „Свети Климент Охридски“ на български и английски език. Редовно участва в научни конференции, симпозиуми и конгреси в България и чужбина. 

Владее английски и немски език. Регистратура
Регистратура
0700 700 85

Телефон спешна помощ
Телефон спешна помощ
02 960 7540